Đối Đáp Thơ: Dạ Vũ



WindyCry xướng:
Đêm buồn quạnh vắng nhớ xa xăm
Khuất nẻo người đi bóng lặng thầm
Chơi vơi một cõi chìm trong mộng
Thoảng chút hương tàn bỗng lạnh căm
Gió thốc vườn hoang chim ríu rít
Mưa về hiên vắng ướt lâm thâm
Giật mình tỉnh giấc nghe xao xác
Ngoảnh mặt cúi đầu ngỡ trăm năm...



Nhak họa:
Trời đêm chi gợi cảnh xa xăm,
Cảnh cũ chia phôi khóc lặng thầm.
Duyên nợ xé tan trời thơ mộng,
Ái tình đổ lại đống hờn căm.
Chim đơn bay lẻ còn ríu rít,
Mưa nhạt gió nhòa lại lâm thâm.
Tơ vấn bao đêm mòn thân xác,
Chuông chùa một tiếng vãng trăm năm ...


No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home