Đối Đáp Thơ: Thất Ngôn Bát Cú 5SaintValentine xướng:
Đợi lúc thi nhân khuất bóng

Nhân sinh tứ chúng nổi can qua
Đung đưa đầu đất ngâm thi phú
Lúc lắc mông tròn phọt chữ ra
Ngó tới nhìn lui, toàn chém gió
Quay đi ngoảnh lại, lắm ba hoa
Thôi thì thoái bước về quy ẩn
Để ý làm chi tủi phận già


Nhak đáp:
Có nhẽ thánh nhân bút đã , *
Ranh con để mặc nhịn cho qua.
Cam lòng chẳng dám vui cùng phú ?
Chịu phận đành thôi chút thơ ra !
Tài mọn, nên thua phường chém gió !
Chí hèn, mới sợ lũ ba hoa ?
Anh hùng sao chóng về quy ẩn.
Huống để thân trai chịu chết già ?


* Nhắc chữ Saint trong tên của người xướng.

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home