Đối Đáp Thơ: Thất Ngôn Bát Cú 6Still Be Sea  xướng:
Đã mấy nhiêu lần ghé nhấp môi
Ta ngồi nêm nếm cái duyên đời
Người ta tiêu phú sao bay bổng
Mỗi mình nho chữ giống bóng hơi
Chơi lâu mới biết thơ trắc ẩn
Ở trọ trần rồi vẫn thánh nhân
Thì thôi trao lại danh phận ấy
Họ cứ thơm tho, ta về trời.  Giang Tiểu Ngư đáp:
Thi đắng phú nồng cay khóe môi
Ngâm ca đối ẩm nợ trong đời
Thi sầu duyên kiếp mòn câu chữ
Phú tuổi phận đời lạc cả hơi
Lỗi điệu đàn ngân sao tẻ nhạt
Lạc cung sáo tấu chẳng thành ngôi
Muốn đi khắp chốn làm 1 bãi
Phác cảnh , họa nhân , thảo đất trờiNhak đáp:
Chữ nghĩa cả đời lặng đắm môi,
Văn thơ đích thị nợ trong đời.
Mười năm viết lách mươi ngàn chữ !
Một phận đua đời có mấy hơi ?
Chí hướng năm nào chừng đã nhạt,
Lợi danh giờ cũng chẳng cần ngôi.
Về quê đất tốt tìm đồng bãi.
Núi trước, sông sau mộ giữa trời.
No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home