Đối Đáp Thơ: Thất Ngôn Bát Cú 7Giang Tiểu Ngư Xướng:
Tri âm đối ẩm giận mà chi
Giao kết bấy lâu học được
Cũng chỉ dăm ba điều chẳng dịch
Tựa rằng đôi chín chuyện không di
Như lòng quân tử mang chi nặng
Sương phủ phiên sầu chẳng vội đi
Trong giấc mơ đời xin lặng bước
Khói mờ chẳng phủ ... sẽ đôi khi ... 


Nhak đáp:
Một lòng cao ngạo vấn vương chi,
Giữ chút sân si để làm ?
Cốt cách phong lưu chừ đã dịch,
Tinh thần phóng khoáng có hề di.
Vai không danh lợi nên nào nặng,
Chân vướng tơ tình vẫn nhẹ đi.
Còn mất, thị phi đều nhịp bước,
Cái tiếng anh hùng được mấy khi ...

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home