Sáng Tác : Đi Buôn


Đi Buôn

Hôm qua gió lạnh bám vai,
Làm phai chút ít dấu giày bình yên,
Hôm nay gió lạnh đòi tiền
Đem cầm giày áo trả liền tin yêu,
Mai sau dẵm phải cô liêu,
Nhờ ai hỏi gió lãi nhiều hay chăng ?
Lãi nhiều mua chỗ cung trăng,
Cô liêu xin với chị Hằng nên duyên.
Lãi ít mua con vợ hiền,
Bằng không cưới gió, chịu liền, gió hen ?

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home