Sáng Tác : Nghe "Dạ Khúc"Nghe "Dạ Khúc"

Lòng đầy thêm trắng trút vơi,
Thèm thêm dậm nắng cho người bớt xa,
Ví lần hẹn cuối tình ta,
Giả cần yêu lắm, vờ là tình nhân.
Thương nhau đã biết rất cần,
Chợt anh dịu ngọt muôn lần thoảng không.
Dối gian xin cứ tình hồng,
Vào anh xin một hôn nồng nối em ...Dạ Khúc là bài hát do Quốc Bảo sáng tác, và Hiền Thục trình bày

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home