Sáng Tác : Nghe "Đêm Nằm Mơ Phố"Nghe "Đêm Nằm Mơ Phố"

Cười em mơ phố tay anh,
Cười anh mơ phố xoay thành tay em,
Khoát thêm áo lạnh cho đêm,
Cởi em ra hết yếu mềm trinh trong,
Cởi anh sương khói phơi đông,
Cởi nhau, nghi ngại trong lòng gió thu ...Đêm Nằm Mơ Phố là bài hát do Việt Anh sáng tác, và Thụy Chi trình bày

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home