Sáng Tác : Thứ Hai Nghỉ Việc


Thứ Hai Nghỉ Việc

Sáng nay lại biếng nằm nhà,
Bao nhiêu tình tự đổ nhòa mắt cay.
Nhìn trời đếm sợi mây bay,
Nhìn ta hốc hác thấy ngay vô thường
...
No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home