Sáng Tác: Giao Thừa 2012


Giao Thừa 2012

Chợt trong một khắc giao thừa,
Bao nhiêu không sắc nhét vừa trầm luân.
Dang tay bẻ một chồi xuân,
Một hơi cực lạc nhu thuần hiện ra.
Ta vui trong cõi ta bà,
Mặc ai trong cõi phật đà cung mây.
Trong cơn mộng mị cuồng say,
Ta cười cả thế gian này trầm luân...

Thán: Năm nào cũng vậy, cứ đúng giao thừa là lại làm một bài thơ thiền mở cửa lòng cho gió an lạc thổi vào. Mừng cho chúng sanh cùng ta còn ở lại vui vẻ nơi ta bà này ...No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home