Dịch Thơ: Bài Thơ Đôi Dép của Nguyễn Trung Kiên

Dẫn: dịch xuôi từ tiếng nước ngoài ra tiếng việt nhiều rồi, nhân có dịp ngày "Printemps des poètes" do tổ chức "Touraine Sans Frontières" mời giao lưu thơ vào tháng 4 năm 2012 nên dịch bài này từ Việt sang Pháp để phục vụ cho ngày hội. Bài dịch này dùng thể dodesyllable.


Bài Thơ Đôi Dép

[...]
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ,
Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước,
Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược,
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau.

[...]

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi,
Mọi thay thế sẽ trở thành khập khễnh,
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết,
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
[...]

Poème Des Souliers

[...]
On ignore quand et où ils se sont rencontrés.
Sans dire je t’aime mais sans se séparer d’un pas, 
Ils sont toujours ensemble sur tous les sentiers: 
Sur tapis de velours ou dans les rues des rats. 


[...]

Si un jour on perdait l’un de ces deux souliers, 
Tout remplacement deviendrait très compliqué. 
Même s’ils se ressemblent, mais tout le monde saura. 
Ils sont deux mais ne forment pas un couple extra.
[...]Dodesyllabe là thể thơ châu âu, gồm bốn câu hoặc hơn, mỗi câu gồm 12 âm tiết.No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home