Sáng Tác Thơ : Chờ nhau ở giữa chốn lưng chừng trời


Chờ nhau qua gió qua mưa,
Chờ nhau qua cả trời vừa phủ mây.
Chờ nhau nếm hết mê say,
Chờ nhau trải cả tháng ngày thanh xuân.
Hôm qua chợt thấy bân khuân,
Vì em vượt cửa trầm luân mất rồi.
Chạy theo tay níu rối bời,
Lời xưa anh hứa thành lời kiếp sau.
Lần này lỡ trượt mất nhau,
Lần sau xin đợi cửa vào thanh xuân.
Chờ nhau ở cửa trầm luân,
Chờ nhau ở giữa chốn lưng chừng trời...

...
Thôi đừng chờ nữa người ơi
Lời thơ trong lúc say mèm
Tỉnh ra có lúc chẳng thèm ngó chơi ...


No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home