Đối Đáp Thơ: Bắt đền II


Rio Kiddo: 
Trầm luân một nải qua sông, 
Đò không cập bên, người không đường về.

BẮT ĐỀN ANH, MAU TRẢ NỢ ĐI

Chủ nhân:
Bắt đền đời cõi u mê, 
Trả luôn cả lãi lời thề phù hoa...

Rio Kiddo:
Phù dung hoa sớm nở tối tàn, 
Người đa mang lời thề không tan, 
Giờ duyên nợ thì đành phải trả, 
Anh không trả, sau đừng than van.

Chủ Nhân:
[ Phù dung sớm nở tối tàn, 
Thề xưa người đã đa mang không thành, 
Giờ duyên phải trả cho đành, 
Anh ơi không trả, sau thành than van... *]
[...*] Chỉnh thơNo comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home