Đối Đáp Thơ: Bắt Đền V
Ghi chú: Nhân dịp trò chuyện cùng Rio Lâm, một văn sĩ trẻ ở Mỹ. Bắt đầu từ một câu nói : "nói tới nói lui không trả "nợ" cho em" của Rio Lâm. 

Nợ em đã trả trăm lần,
Mỗi lần trả một hai vần bài thơ.
Bao giờ trả hết bơ vơ,
Chúng mình ngồi lại cùng chờ chuyển luân ...


No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home