Đối Đáp Thơ: Đêm VắngThi Hữu Trần Nguyễn Bảo xướng:

Đêm vắng ngồi nghe gió hát đêm
Thân gầy tựa gối ngóng qua rèm,
Vai sương trăng đậu cong nhành liễu
Áo mỏng gió lùa dạ buốt thêm!
Con mén ai xui mày gáy tiếng?
Chẫu chàng ộp ệch vọng vào đêm...
Hỡi người còn thức cho tôi hỏi:
Tim lạnh, chăn dày đắp có êm?


Chủ Nhân Thi Viên họa:

Nhắm mắt còn mơ tiếng trăng đêm,
Trăng tuôn câu hát khẽ lọt rèm.
Nhớ người năm trước thân gầy liễu,
Hỏi chuyện ngày sau tình nhạt thêm.
Ngồi khóc cành hồng khôn bật tiếng,
Đau tình con bướm lẫn vào đêm.
Lấy ai còn thức đâu mà hỏi ?
Kẻ khổ vờ say giấc mộng êm...


No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home