Sáng Tác: "Thơ Thanh Giảng Tục" và "Thơ Tục Giảng Thanh"Dẫn: "Thơ Thanh Giảng Tục" và "Thơ Tục Giảng Thanh" là hai loại trào phúng trong thơ tương đối thú vị, nhưng ít được coi trọng vì trái với lễ nghĩa thông thường.  "Thơ Thanh Giảng Tục" tức là bài thơ lời lẽ thanh cao, nhưng hàm nghĩa bên trong lại thô tục, thường là tả lại những cảnh phòng the. "Thơ Tục Giảng Thanh" tức là bài thơ lời lẽ thô tục, gợi cho người đọc những hình ảnh tục tiểu, nhưng giải nghĩa ra thì lại là những hình ảnh rất bình thường, trong sáng. 

Thơ Thanh Giảng Tục:  
Đánh Trận Đêm


Một kẻ trông xuôi, kẻ chổng đầu,
Anh hùng điên đảo giữa đêm thâu.
Hang hùm mở thẳng đường hiểm địa,
Kiếm ngọc đâm xuyên lối ngục sâu.
Hai tướng giao tranh giành một tối,
Tinh binh công tiến đánh giờ lâu.
Thủy công, biển nước tràn hang cốc,
Thắng trận, lui quân rửa máu sầu.


Thơ Tục Giảng Thanh: 
Thử Giầy Mới


Hì hục hai tay mở lỗ tròn,
Đút vào sao thấy hãy còn non.
Thọc sâu, cả mép liền khít chặt.
Thúc mạnh, gót chân cũng đỏ lòm,
Bề mặt nhịn màng như tơ lụa,
Bên trong êm ái tựa nhung voan.
Trần gian có mấy lần như mới,
Một cặp liền đôi chấp lối mòn.No comments

Post a Comment

Để lại bình luận :...

Home