Sáng Tác: Cõi Thiên Thâu


CÕI THIÊN THÂU


này, 
nhìn,
ông phật,
đang cười, 
này,
nhìn, 
ông chúa, 
nhắm, 
đôi mắt sầu, 
này em,
một cõi thiên thâu,
là, 
bờ hỏa ngục 
xé cào
tim anh ... 


No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home