Sáng Tác: Gửi Người Trong Mộng Ta Mang



"Nhớ em lại nhớ nữa này, hết đêm lại đến cả ngày nhớ em..." - Trích đoản cú của tôi




Đêm nay buồn lắm thằng đời,
Một mình bốn bức tường vôi bạn bầu.
Ừ thì nhân thế một mầu,
Ta tô cho đủ gam sầu trần gian...

Gửi người trong mộng ta mang...





No comments

Post a Comment

Để lại bình luận :...

Home