Sáng Tác: Hè Lyon

"Ôm em buông hết nói cười, lời tim gửi hết cho người tình nhân" - Trích đoản cú của tôi

Mùa yêu vừa gọi đầu hè,
Lyon trời nắng gọi ve làm tình,
Riêng ta lặng một góc nhìn,
Nhặt chút ân tình bỏ túi áo trong,
Hương hè đưa nắng thong dong,
Hương người yêu thoảng cho lòng buồn tênh...

"Một ngày hè lyon nóng bức, bức cả da, bức cả tóc, bức cả cơi lòng chứa chút nhớ mong ..."


No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home