Sáng Tác: Hỏa Ngục Tình


HỎA NGỤC TÌNH


ngủ đi nhân thế đa màu,
ngủ đi hỏa ngục đa sầu, 
đau thương,
tình anh tủy cốt tinh tươm,
tình anh máu sống nuôi vườn,
đầu lâu,
tình anh tắt thở đã lâu,
vào ra nhân thế đa màu,
tim em.

[03.08.2013]

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home