Sáng Tác: Lửa Hỏa Ngục

LỬA HỎA NGỤC


Ơi tình hỏa ngục đốt nhau,
Cháy cho tàn hết tủy trào máu tanh.
Lửa tình soi cõi u minh,
Cốt xương thơm lấy một hình dung em.
Cháy khét mùi thân xác mềm,
Ôm em hỏa ngục cháy lên một lần.Ký sự: Bài này có một ít ý thơ của nhà thơ Đinh Hùng trong bài “Giọt Máu Sao Trời”, một ít ý thơ của Chế Lan Viên trong bài “Xương Khô” . Xin được trích lại dưới đây:

Giọt Máu Sao Trời

“Một nửa thịt xương hóa biển khơi
Tiếng anh bừng lửa cháy mây trời
Em còn ngủ thiếp ngàn năm mộng
Một ánh sao tan một kiếp người”.


Xương Khô

“Chiều hôm nay, bỗng nhiên ta lạc bước
Vào nơi đây, thế giới vạn cô hồn
Hơi người chết toả đầy trong gió lướt
Tiếng máu kêu rung chuyển cỏ xanh non


Trên một nấm mộ tàn ta nhặt được
Khớp xương ma trắng tựa não cân người
Tủy đã cạn, nhưng vẫn đầm hơi ướt
Máu tuy khô, còn đượm khí tanh hôi”.No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home