Sáng Tác: Thở Ra Hít Và

THỞ RA HÍT VÀO


Thở ra mang tiếng nói cười,
Hít vào mang cả một đời đắng cay.
Thở ra hóa phép tỉnh say,
Hít vào giải nguyện tháng ngày đau thương.
Thở ra đốt một nén hương,
Hít vào niệm trọn một chương luân hồi.
Thở ra tóc hóa bạc rồi,
Hít vào chớp mắt trắng vôi xanh mồ.


No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home