Đối Đáp Thơ: Nửa Muốn Về, Nửa Lại KhôngThi hữu Theros xướng:

Lòng nửa muốn về nửa lại không,
Luyến lưu gì nữa chút duyên hồng...
Áo tơi còn vá bờ vai cũ!
Nước đổ đi rồi hốt được không?
Thôi nhé ân tình như giỏ trúc
Bao giờ múc cạn biển đằng đông?
Thương anh người hỡi còn hay chớ?
Đừng để sớm khuya lạnh tấc lòng!


Chủ nhân họa lại:

Nửa bề lắm mối, nửa nằm không,
Trời ghét cho nên nỗi má hồng.
Gái lẳng lại còn mơ tình cũ,
Thân si nên mới lạc duyên không.
Lẳng lơ xin chớ so mai trúc,
Sân hận khác gì sánh hạ đông.
Muốn phận yên vui đừng có chớ,
Hơi duyên chốc chốc lại xuân lòng !


No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home