Đối Đáp Thơ: Quán Cũ

Thi hữu Theros xướng:

Lâu quá mình ko trở lại đây,
Án nghiên mực bút, bụi phủ đầy...
Nào ai xa vắng, quên hay nhớ?
Người cũng biệt tăm, bạn với thầy!
Dẫu trách dẫu hờn xin nói hết...
Đừng đi đừng bỏ chốn thơ này!
Rằng đâu mai mốt ta còn gặp..
Hay chỉ như hàng lá me bay...


Chủ nhân họa lại:

Bạn thơ, ta vẫn đợi nơi đây,
Vẫn ước thi đàn lại đông đầy.
Kẻ ở đành thôi câu thương nhớ,
Người đi còn nợ tiếng bạn thầy.
Có hờn trách nữa cùng quên hết,
Lỡ nợ duyên nhau mới gặp này.
Bốn biển năm châu còn được gặp,
Nào phải phong vân tản mát bay...


No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home