Sáng Tác: Đời Điên
Ngày tắt dịu trên môi phấn khích,
Nắng giòn tan giật tóc gió đưa hương,
Ôm ba lô phát yêu mến giữa đường,
Đem mật ngọt giao cho từng người một.

Bỏ phiền muộn tự ta về cõi tốt,
Đi lên chùa hái một trái sơ ri,
Trồng lên trời nắng lột vỏ lương tri,
Hái xuống đất ăn vào người mát lạnh.

Căn hộ vắng tanh, chung cư cũ kỹ,
Trời lên đèn thị, đời xuống u miên.

Ghé quán bar ngồi ngẫm thiền,
Thấy đời ôm đời tán tỉnh,
Thấy người ôm người say sỉn,
Lưu vong trần gian.


No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home