Sáng Tác Thơ: Không Phải
Không phải ôm cũng chẳng phải hôn,
Chỉ là đôi mắt đã không hồn.
Hôm qua tim vẫn còn nhịp đập,
Mà kẻ si tình đã mất khôn.

Không phải yêu cũng chẳng phải thương,
Chỉ là say nắng giữa bụi đường.
Hôm qua nước mắt vừa loang áo,
Vừa mới tương tư đã đoạn trường.

Không phải này cũng chẳng phải kia,
Chỉ là nhung nhớ sớm chia lìa.
Hôm qua sông núi còn thề thốt,
Mà sớm quên hơi bóng lia thia*.

* Dân ca: "Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi."

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home