Sáng Tác: NhuộmYêu thương khờ dại mấy lần,
Miễn còn khờ dại là còn yêu thương.
Mỗi ngày thêm một tinh tường,
Mỗi ngày lại bớt yêu thương mấy phần.
Tuổi thêm, sương gió thêm dần,
Cửa tim thôi lại thêm lần khép then.
Bạc đầu còn nhuộm được đen,
Bạc lòng thì nhuộm gì thêm bây giờ ?

Lisbon, 19.01.2014 


 

No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home