Sáng Tác: Vô Duyên
Người về cõi mộng không nhìn lại,
Kẻ ở trần gian chẳng đoái lòng.
Dẫu có tương phùng thiên vạn kiếp,
Vô duyên đối mặt cũng bằng không.


No comments

Post a comment

Để lại bình luận :...

Home