Sáng Tác: Gặp Rừng

Mưa buồn đổ nhớ trên rừng, 
Tình buồn đổ nhớ từng lần gặp nhau.
Gửi người ngồi dệt duyên trao, 
Ngồi buồn có nhớ người nào hay không ?

Ghi chú: một bài chơi chữ, chỉ có người hiểu chữ mới biết nói gì. 

No comments

Post a Comment

Để lại bình luận :...

Home