Sáng Tác: Phút Này


Thiên kiếp trước chẳng thấy,
Vạn kiếp sau chẳng hay,
Cầu chi điều nghi hoặc,
Sống tốt giây phút này...


No comments

Post a Comment

Để lại bình luận :...

Home